Serveringstillstånd ansvarig serveringspersonal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Betalning av avgift skall göras till bankgiro: 355-4334

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa