Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om byggåtgärd

I vissa ärenden där du inte behöver bygglov, kan en anmälan om byggåtgärd krävas.

Du behöver göra en anmälan om du ska:

 • Ändra bärande delar i en byggnad
 • Installera eller göra stora ändringar för hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation
 • Installera eller göra stora ändringar för vatten och avlopp
 • Ändra en byggnad så att det påverkar brandskyddet
 • Riva huvudbyggnad utanför detaljplanerat område
 • Uppföra ett så kallat "Attefallhus" som inte kräver bygglov för en- eller tvåbostadshus
 • Göra en bygglovfri tillbyggnad av ditt en- eller tvåbostadshus på max 15 kvm bruttoarea
 • Inreda ytterligare en bostad i ditt enbostadshus

Du behöver inte göra en anmälan om du ska:

 • Byta en braskamin mot en ny braskamin, en oljepanna mot en ny oljepanna eller vedpanna mot en ny vedpanna
 • Installera en pelletsbrännare i en panna du redan har

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Ritningar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa