Ansökan om evenemangsstöd

LÄS MER

Stödet ska användas som medfinansiering för att skapa kreativa evenemang och projekt för allmänheten i Haparanda kommun. Stödet är inte sökbart för kommunala verksamheter.  De evenemang som kommunen väljer att lämna stöd till ska genomföras professionellt och vara etiskt, miljömässigt och socialt godtagbara. Evenemang som stärker kommunen som besöksort och som plats för boende, studier och arbete är prioriterade.

Ambitionen är att öka och bredda utbudet av evenemang samt utveckla redan befintliga evenemang. Evenemang som är nya och innovativa prioriteras. 

Beskriv evenemanget och upprätta en budget. Annan medfinansiering och förväntade intäkter ska framgå av budgeten.

En utvärdering och ekonomisk uppföljning lämnas till kommunen inom 2 månader efter evenemangets genomförande. Om stödet inte nyttjas fullt ut så gäller återbetalningsplikt.

Som villkor för stödet ska Haparanda kommuns logga användas i all marknadsföring.

Budgeten är på 1 000 000kr per år och beslut fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott alternativt
på delegation av näringslivschefen i samråd med kommunstyrelsens ordförande.

Frågor om e-tjänsten

Anu Lakkala
anu.lakkala@haparanda.se
0922-26026

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@haparanda.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa